חידה: היתכן שסעודה שאכלתי ביום חול, פותרת את החיוב של אכילת סעודה? | שו"ע סימן רע"א סעיף ו' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני סעודת השבת