חידה: היכן מצאנו שאדם נטל מים אחרונים ולאחר מכן במקום לברך ברכת המזון, הוא עושה קידוש? | שו"ע סימן רע"א סעיף ו' (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני סעודת השבת