חידה: אדם שעשה הבדלה על חלה, האם יצא לידי חובה? | שו"ע סימן רע"א סעיף ה'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני סעודת השבת