חידה: היכן מצאנו שמברכים בסעודה אחת פעמיים המוצי ופעם אחת ברכהמ"ז"? | שו"ע סימן רע"א סעיף ד' (חלק 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני סעודת השבת