חידה: מתי מותר לשתות מים קודם הקידוש? | שו"ע סימן רע"א סעיף ד' (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת