חידה: למה הים של שלמה לא היה אוכל דגים בליל שבת? | שו"ע סימן רע"א סעיף ג'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת