חידה: איך יכול להיות שאדם יוצא לידי קידוש בלי שהתפלל ובלי שקידש? | שו"ע סימן רע"א סעיף ב' (שעור 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת