חידה: מה אדם צריך להזכיר בביתו לפני קידוש? | שו"ע סימן רע"א סעיף ב' (שעור 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת