חידה: האם יתכן שאדם שמחויב במצוה מדרבנן יכול להוציא אדם מדאוריתא? | שו"ע סימן רע"א סעיף א' (שעור 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת