חידה: איך יכול להיות שאדם מגיע לביתו ושבע בערב שבת ולא חייב לקדש? | שו"ע סימן רע"א סעיף א' (שעור 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת