וידאו: סדר הנחת התפילין

רוצה להניח תפילין? סרט הדגמה והמחשה מאת: הרב יוסף הלפרין