חידה: אבלות אסורה בשבת בפרהסיה, איזה מקרה יוצא דופן? | שו"ע סימן ע"ר סעיף ב'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני "במה מדליקין"