חידה: היכן מצאנו שמותר מלכתחילה לשתות רביעית יין מחוץ לסוכה? | שו"ע סימן רס"ט סעיף א' (שעור 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת