חידה: למה ביום הכפורים התינוק שותה מהיין, ואילו בתשעה באב קטן שותה? | שו"ע סימן רס"ט סעיף א' (שעור 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת