תפילה לאתרוג נאה

אכילת אתרוג בט"ו בשבט כסגולה לזכות באתרוג מהודר בסוכות

(ניוזלטר מחוברים – עוז והדר)