ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות

שעה מרתקת בסיפורים ושירים עם רבי אלתר והילדים

טו בשבט כאן, 

שעה מרתקת בסיפורים ושירים עם רבי אלתר והילדים