תהום פעורה בין הקודש ובין החול

הרב יעקב גוטרמן ראש מועצת מודיעין עילית מתאר את ההבדל בין בתי הספר הממלכתיים לבין הלימודים בישיבה קדושה.

בהופעתו לתלמידים החדשים שהצטרפו לישיבת אחינו לצעירים, מתאר הרב יעקב גוטרמן ראש מועצת מודיעין עילית את ההבדל בין הלימודים בין בתי הספר הממלכתיים לבין הלימודים בישיבה קדושה: "תהום פעורה בין הקודש ובין החול"!

 

בהופעה של ראש המועצה אמר הרב יעקב גוטרמן לתלמידים ולהוריהם כי ביודעו את הקושי בהם נתונים תלמידים אלו אשר קיבלו על עצמם ללמוד בישיבה קדושה ומתוך היכרותו את הקושי המנטלי של ההורים לוותר על לימודי החול של בניהם הסביר הרב גוטרמן כי לא ניתן לחבר בין קודש לחול כי תהום עמוקה פעורה בין הקודש לחול. "כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל ניתנה להם הברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל, ומדוע לא ינתנו שניהם הברכה עם הקללה באותו הר? משום שאין אפשרות לברכה להשתתף עם הקללה ! ביניהם תהום פעורה !

 

כך בישיבה, לא שייך שיתוף בין קודש ללימודי חול ! השיתוף מוביל אל התהום !

 

עוד עמד ראש העיר על מעלתה של עירו כמקום לקביעת ישיבה. בהביאו את דברי הנביא "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים", הגמרא בבבא בתרא לומדת מפסוק זה מכאן שתקנו שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים והתוספות מבארים כי מתוך שהיה התלמיד רואה קדושה גדולה, וכוהנים עוסקים בעבודה היה מכוון ליבו ליראת שמיים וללמוד תורה. כאן במודיעין עילית עיר שכולה תורה, רואים התלמידים לימוד תורה בטהרה ובשמחה. בטוח אני אמר הרב גוטרמן כי התלמידים יהיו בהשפעת המקום יראי שמיים וגדולים בתורה.

עוד פנה אל ההורים וסיפר להם כי במסגרת תפקידיו הרבים יצא לו לבקר במוסדות רבים ומעולם לא ראיתי השקעה כזו כפי שמשקיעים לרווחת התלמידים בישיבת אחינו. אין עוד מקום בתנאים רוחניים וגשמיים מיוחדים כמו ישיבת "אחינו"…!

ראש העיר הרב גוטרמן נפרד מההורים והתלמידים בברכת הצלחה ושנה טובה.