למלא מגהץ מדמעות של אמא

30 תלמידים חדשים הצטרפו לשנת הלימודים החדשה ל׳ישיבה לצעירים אחינו׳ במודיעין עילית, הישיבה המיועדת לתלמידים ממשפחות מסורתיות ודתיות הפכה מאז פתיחתה לסיפור הצלחה מדהים.

באירוע הפתיחה של 'זמן אלול' נשא דברים הרב יוסף קסלר שליט"א בין דבריו אמר להורים:

אני יודע ומבין את התרגשותכם וזוכר עוד את אימי כששלחה את אחי [כיום רב העיר של מודיעין עילית]  לישיבה, והכינה ערימת חולצות לגיהוץ עבורו לישיבה ואני זוכר אז את הבכי הנורא שלה ואיך ניתן היה למלא את המגהץ מדמעותיה של אימי. ולכן גם אני מבטיח לכם שתתפללו על הצלחת ילדיכם ועוד תראו רק נחת! ככל שקשה כך הנחת תגדל.

 

וגם לבחורים אני אומר כי עוד נכונו לכם קשיים של תחילת הדרך, אך תדעו שהתורה המתוקה גוברת על כל הקשיים, אבל כמו שאי אפשר להסביר טעם של מרציפן בלי לטעום כך התורה מוכרחים לטעום –"טעמו וראו כי טוב" !

ראש הישיבה הרב מיכאל ברלין שליט"א עמד בדברי הפתיחה אודות מעלתם של ימי אלול ימי דין וימי רחמים בהמשילו משל למבצע גביית חוב במס הכנסה מי שמשלם בזמן המבצע זוכה להטבות מפליגות ומי שאינו מנצל את ההזדמנות לאחר תום המבצע אין הנחות מדקדקים עד הפרוטה האחרונה, כך ימים אלו אמנם הם ימי דין אך הם גם ימי הזדמנות למי שמנצל אותם. הורים יקרים קרא ראש הישיבה, אתם ודאי דואגים לבנים תנצלו ימים אלו וראו הצלחה בכל השנה. בסיום דבריו פנה להורים ואמר אנו בימי חודש אלול מהלך של ארבעים שבסיומם אומר ד' לעם ישראל "סלחתי". אנו ברגעים נעלים אלו של תפילת נעילה נעמוד כל אחד בבית הכנסת נפתח את ההיכל ונזעק שמע קולינו –קבל ברחמים את תפילתנו. מה העניין לפתוח את ההיכל הקב"ה כאילו מסתתר שם?! התשובה היא התורה מונחת שם  ובכל מקום שהתורה מונחת הקב"ה נמצא !

התורה נמצאת בישיבות, ולכן הבנים שלכם  נמצאים הכי קרוב לד' יתברך ובעז"ה תראו רק הצלחה ונחת מהם!