חידה: מדוע לא מזכירים את יום טוב בברכת מעין שבע? | שו"ע סימן רס"ח סעיף ט'-י'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני תפילה בשבת – ברכת מעין שבע