חידה: היכן מצאנו שאנו מתפללים תפילה קצרה כל שבת? | שו"ע סימן רס"ח סעיף ח'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני תפילה בשבת