חידה: היכן מצאנו שאדם יכול להגיד "ויכולו" באמצע תפילת שמונה עשרה? | שו"ע סימן רס"ח סעיף ז' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני תפילה בשבת