חידה: היכן מצאנו שאדם משקר בתפילה והוא צריך לחזור כי הוא שיקר? | שו"ע סימן רס"ח סעיף ו'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני טעות בתפילה בשבת