ישיבת 'המשך הזמן'

פרויקט מיוחד של ״הישיבה לצעירים״ פעילויות בלתי שגרתיות לתלמידים תוך לימוד בימי חופשת הפסח.

חורף תש"ע הסתיים בסימן עליה. בישיבה כמו תמיד מודעים למצב, וגם כאן בסוף זמן חורף נטלה הנהלת הישיבה יוזמה ברוכה מאוד, זאת ע"י הפרויקט המופלא בשם "ישיבת המשך הזמן" – המשך הלימוד בישיבה עד ח' ניסן, רעיון אדיר שלאחרונה קורם עור וגידים ושולח זרועותיו בהיכלי התורה, ישיבת "המשך הזמן" שע"י הישיבה התאפיינה בחלקו הראשון של היום בזמן לימוד,

 

וחצי היום השני נהנו הבחורים מפעילויות בלתי שגרתיות, אשר שולבה בחלקה בישיבה וחלקה ע"י יציאות. גולת הכותרת היה הטיול הגדול רצוף החוויות לצפון שהחל ביום ראשון והסתיים לפנות בוקר של יום שלישי.

 

הספק הלימוד במשך 'ישיבת המשך הזמן' היה עמוד ליום! בפרק 'שניים אוחזין' כשאף מצטרף לזה מבחן יומי! ההצלחה במבחנים תורגמה בהמשך לזיכוי כספי בטיול הגדול והמהנה לצפון.

 

אין ספק כי מתכונת זו של "ישיבת המשך הזמן" הכוללת הן לימוד ברצינות והן פעילויות מהנות ומגוונות תרמה הרבה לקשר המיוחד בין בני הישיבה לרבותיהם, ולקשר בינם לבין עצמם שיביא בעז"ה תועלת גדולה בעתיד לכל אחד ואחד .