הטעם המתוק של לימוד התורה

כינוס לכבודה של תורה באולמי ׳אור יהושע׳ בבני ברק, הורי הבחורים גם הם השתתפו באירוע מרגש זה של כתיבת מאות ואלפי דפי חידושי תורה.

במשך זמן חורף התקיים כמידי שנה תוכנית ה'חבורות' (מאמרים תורניים) של ארגון 'אחינו', המדובר בתלמידים יקרים שסיימו כיתות ח' בביה"ס תורניים והוכנסו לישיבות קדושות ע"י הפעילים, ואותם בחורים מתוקים, שולחים מחיבוריהם ומחידושי תורתם, כשחלקם זה אף הפעם הראשונה להם.

בסוף הזמן התקיים ע"י ארגון "אחינו" כינוס לכבודה של תורה באולמי 'אור יהושע' בבני ברק, הורי הבחורים גם הם השתתפו באירוע מרגש זה של כתיבת מאות ואלפי דפי חידושי תורה.

נציג הבחורים בכנס אשר נבחר מישיבתנו הקדושה לשאת דברים היה הבחור החשוב אחיה קובי שיחי', בדבריו הודה נרגשות בשם כל התלמידים להרב ירחמיאל קראם שליט"א יו"ר הארגון התורם מאונו ומרצו לפעילות הארגון, כן הודה לנשיא הארגון הרב דוד הופשטטר שליט"א, על שלא חוסך כל מאמץ וכל טירחה בשביל מפעל קדוש זה וכן הודה נרגשות לפעילי הארגון שלולי הם הרבה מהתלמידים הנמצאים באולם לא היו כאן.

בהמשך דבריו תהה על המשנה הידועה במסכת אבות "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ויין במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא". האיך? שאל האומנם ע"י הפת במלח ועל השינה על הרצפה יגיע האושר ואיך אפשר לומר אשריך בעולם הזה.

אלא ביאר בטוב טעם, שכשאכן אם נבוא להסביר לאדם אחר את טעמה של עולמה של תורה זה קשה מאוד ואף בלתי אפשרי, כי אי אפשר להסביר את המתיקות שבלימוד ובחיים רוחניים רק ע"י שאתה בעצמך טועם את הטעם הרוחני ורק אם אתה נפגש עם הלימוד אז אתה זוכה להכיר את המתיקות, ולכן התנא אומר ואם אתה עושה כן, אתה בעצמך בחיותך אתה חי חיים רוחניים, חיים של תורה, אתה כבר מרגיש את ה'אשריך' כן! גם בעולם הזה אשריך וודאי טוב לך לעולם הבא.

הוא סיים בהודאה להוריו היקרים שתמכו בו לאורך כל הדרך, כמו"כ הודה לראש הישיבה ולכל צוות הישיבה המסור שרק בזכותם זכו בני הישיבה לחיים רוחניים מלאים שיהיה גם אשריהם בעולם הזה וגם טוב לך בעולם הבא.