תלמיד הישיבה מסיים מסכת מגילה

תחושת רוממות במסגרת סיום מסכת מגילה שנעשה ע״י תלמידי הישיבה ...

פרק שלהצלחהנסגר בסוף הזמן הקודם, באדר תש"ע.לאחר ששנים עשר מבחורי הישיבה זכו לסיים את מסכת מגילה, כשהזמן אשר הוקדש לכך הינו מזמנם ה"פרטי". המדובר הוא על שיעור שנוסד ע"י אחד מחשובי האברכים הרב משה יפרח שליט"א בין השעות 21:00-21:30 בערב, זאת לאחר תפילת מעריב וסיום המסגרת הלימודית בישיבה, בחורים יקרים ונפלאים אלו הרחיב ואת זמן קביעות תורתם,

 

והרחיבו ללא ספק את ידיעותיהם בכך שהחליטו להמשיך עוד ועוד בשקידת התורה, ואכן לאחר כשישים יום זכו לסיים אתה מסכתבה תרוממות רוח.

 

בסעודת הסיום הגדולה השתתפו גם הורי התלמידים היקרים ששמחו בשמחת בניהם כשדמעות התרגשות בעיניהם לראותם עולים ומתעלים במעלות התורה מתוך רצונם האישי בלבד.