בוקר בישיבה לצעירים

בוקר בישיבה מתחיל עוד לפני התפילה בסדר "משכימי קום".