בוקר בישיבה לצעירים

בוקר בישיבה מתחיל עוד לפני התפילה בסדר "משכימי קום". זהו סדר רשות כפי שמסביר לנו הרב יצחק קניגסברג שליט"א אשר בין שלל תפקידיו ופעילותו בישיבה הוא גם אחראי על סדר זה. משתתפים בו רוב ניכר של בני הישיבה אשר מיוזמתם ומרצונם מקדימים ובאים רבע שעה קודם התפילה כדי לקבוע עיתים לתורה בשיעור קבוע עפ"י סדרקרא עוד...

בוקר בישיבה מתחיל עוד לפני התפילה בסדר "משכימי קום".

זהו סדר רשות כפי שמסביר לנו הרב יצחק קניגסברג שליט"א אשר בין שלל תפקידיו ופעילותו בישיבה הוא גם אחראי על סדר זה.

משתתפים בו רוב ניכר של בני הישיבה אשר מיוזמתם ומרצונם מקדימים ובאים רבע שעה קודם התפילה כדי לקבוע עיתים לתורה בשיעור קבוע עפ"י סדר המשנה ברורה.

התחלנו לפי סדר, אנחנו אוחזים היום באמצע הלכות תפילה ואין ספק שמי שהשתתף בשיעורים יודע איך לנהוג בקריאת שמע, בהנחת תפילין וכו' הוא קונה קנין בנפשו.

יש גם תגמול לבחור שמתמיד להשתתף בסדר זה "מתן שכרה בצידה", אבל האמת אומר הרב קניגסברג:

לא הפרס הוא המדרבן בחור לבוא כי אם האוירה, ראיתי פעמים רבות שחדר שיש בו בחור אחד שמשתתף בסדר זה כולם יקומו וישתתפו בלימוד המיוחד לבוקר, מצוה גוררת מצוה התפילה אח"כ היא בנחת מספיקים לומר את ברכות השחר, פסוקי דזמרה מתחילה ועד סוף, וגם מתוך הלימוד יודעים את חשיבות התפילה, אח"כ כל היום נראה יותר טוב כי מי שלומד טוב מתפלל טוב, ומי שמתפלל טוב לומד טוב, ומי שלומד ומתפלל מרגיש שהוא מתחבר לישיבה ומתעלה בה.