חידה: מתי אומרים "יעלה ויבוא", וזה לא יום טוב, ולא חג? | שו"ע סימן רס"ח סעיף ד'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני טעות בתפילה בשבת