חידה: האם יכול להיות שבן אדם יאמר "ותן טל ומטר לברכה", ביום טוב ראשון ש לפסח? | שו"ע סימן רס"ח סעיף ג'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני טעות בתפילה בשבת