חידה: היכן מצאנו שיש יום ששם גם בחור רווק בגיל 50 לא יתפלל על זיווג? | שו"ע סימן רס"ח סעיף ב'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני טעות בתפילה בשבת