הבשורה בהקמת "הישיבה לצעירים"

אנו מבקשים לשמוע ממכם קצת על התנהלות הישיבה. אנו עומדים לקראת סיום ימי הרישום לישיבות, איך מסכמים בישיבה את תקופת הרישום? והאם רואים הבדל בין שנה זו לשנים קודמות'? אין ספק שמרגישים הבדל. בשנים הקודמות עוד היינו במצב שצריך לספר על הבשורה שבהקמת הישיבה, היום התלמידים שלנו הם בעצם הרשמים שלנו, מורים מנהלים ופעילים שרואיםקרא עוד...

אנו מבקשים לשמוע ממכם קצת על התנהלות הישיבה. אנו עומדים לקראת סיום ימי הרישום לישיבות, איך מסכמים בישיבה את תקופת הרישום? והאם רואים הבדל בין שנה זו לשנים קודמות'?

אין ספק שמרגישים הבדל. בשנים הקודמות עוד היינו במצב שצריך לספר על הבשורה שבהקמת הישיבה, היום התלמידים שלנו הם בעצם הרשמים שלנו, מורים מנהלים ופעילים שרואים את התלמידים שבעצם הם לא האמינו שיחזיקו מעמד חודש אחד, מסיימים שיעור ג', מסיימים שיעור ב', ושיעור א' כמו בני תורה עם שאיפות להצליח בישיבות הגדולות, המורים רודפים אחרינו.

הזכרת בדבריך את המילה "בשורה" מה בעצם הבשורה?