חידה: היכן מצאנו בשבת שב-3 פעמים אנו מזכירים את הקשר הנפלא שבין עם ישראל לקב"ה ? | שו"ע סימן רס"ח סעיף א'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת