בעתיד לבוא יגיד הקב"ה "אני ה'" מיד לא יהיה שום שאלות!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד