אמר הרב קנייבסקי: בכח של אמונה, אפשר לשבור את הכל!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד