הוא כתב בצוואה: את הקולמוס שיקברו ביחד איתו. ושכחו לעשות זאת!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד