הטלית תעיד עלי שכל התפילות שלי היו בלי כוונות רעות!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד