חידה: איפה מצאנו שאדם יוצא לידי קידוש דאורייתא, לפני שמתפלל שמונה עשרה? | שו"ע סימן רס"ז סעיף ג

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת