חידה: הייתי בארה"ב בשעת הצהריים, ובארץ קבלו שבת. הטלפון בישראל היה בבית ושמעתי קידוש. האם יצאתי לידי חובה? | שו"ע סימן רס"ז סעיף ב (שעור 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני פלג מנחה