איפה מצאנו מקום שאנשים לא נמצאים בו ויש ענין שהנרות ידלקו עד חצות הלילה? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ז' (שעור 9)

הלכות חנוכה – הדלקת נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר