היכן מצאנו שבאותו החדר, ידליקו כל חצי שעה נרות בברכה? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ז' (שעור 8)

הלכות חנוכה – הדלקת נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר