ראו את האהבת תורה שהיתה לה! אהבת תורה שהיא גדלה בה!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד