אמר לו הרב שטיינמן, כשאגיע לשמיים, אני רוצה כמה שפחות תירוצים!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד