כל הבנינים האלו נבנו בלי שקל אחד של גנבה!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד