בחור שהדליק בבית המדרש, האם הוא צריך לחזור ולהדליק בחדרו? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ז' (שעור 6)

הלכות חנוכה – היכן מניחים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר