היכן מדליקים בכיכר העיר? והאם אפשר בכלל? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ז' (שעור 5)

הלכות חנוכה – היכן מניחים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר