היכן מצאנו שאפשר להדליק נר חנוכה באמצע רחבה? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ז' (שעור 4)

הלכות חנוכה – היכן מניחים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר