היכן מניחים את החנוכיה, בפתח של הבית בצד שמאל, איפה בדיוק? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ז' (שעור 3)

הלכות חנוכה – היכן מניחים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר