אדם שכח לברך שהחיינו וכבר הדליק את הנרות של היום השמיני, האם יש לו תקנה? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ז' (שעור 7)

הלכות חנוכה – היכן מניחים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר