איפה נצאנו שיש מעלה להדליק בצד ימין, אבל לא בפתח? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ז' (חלק 2)

הלכות חנוכה – היכן מניחים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר