איך יכול להיות שנראה 70 חנוכיות בשורה, וזה למהדרין מן המהדרין ? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ז' (חלק 1)

הלכות חנוכה – היכן מניחים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר

https://www.youtube.com/watch?v=8eLzvSxYIU8