אדם שעוברים ליד ביתו מאות ואלפי אנשים, ועדין לא נחשב "רשות הרבים", הכיצד? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ו' (חלק 3)

הלכות חנוכה – היכן מדליקים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר